Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eu nulla vehicula, sagittis tortor id, fermentum nunc. Donec gravida mi a condimentum rutrum. Praesent aliquet pellentesque nisi.

Blog

Topluluk Oluşturmayı Düşlüyoruz

Modern dünya düzeninin tüketime dayalı ilişki biçimlerinden özgürleşmek isteyen bireyler olarak kendimizle, birbirimizle ve hayatla farklı bir ilişkilenme biçimi üretebilir, yeni topluluklar oluşturabilir ve doğayla daha sıkı bağlar kurabilir miyiz… Alternatif bir yaşamın yollarını birlikte araştırıyoruz. Topluluk olmanın değerini önemsiyoruz. Ancak kendimizi bir topluluk olarak tanımlamak, sadece sözle olacak, kolay bir iş değil elbette. Ortak hedefler doğrultusunda, ortak bir anlayışla bir araya gelmiş olsak da, söz konusu birlikte karar almak ve hareket etmek olunca, doğal olarak birçok soru çıkıyor ortaya. Kararlarımızı nasıl ve neye göre alalım? Sorumluluk paylaşımını ne şekilde yapalım? İletişimimizdeki şeffaflığı ve güven ilişkisini nasıl sağlayalım? Bu soruların yanıtlarını ararken “sosyokrasi” ile karşılaştık. Bir süredir üzerine düşünmeye ve araştırmaya devam ediyoruz.

 

Sosyokrasi Nedir?
Dünyanın her yerinde topluluklar, sivil toplum örgütleri, şirketler ve siyasal partiler şunların arayışındalar:
* Kolektif karar alma süreçleri, ortak üretim ve ortak sorumluluk alma
* İşbirliği içeren karar almanın efektif ve barışçıl yolları
Topluluklar ve örgütlerin farklı bileşenleri arasında entegrasyon ve iletişim
* Ekip üyeleri arasında tam şeffaflığı sağlayacak güven ilişkisi ve bağlantı kurma
Sosyokrasi tüm bu hedeflere ulaşmayı kolaylaştıran bir sistem tasarımı. Sosyokrasinin dinamik yönetim prensipleri herkesin karar alma süreçlerine katılmasını sağlıyor; herkesin fikri eşit derecede değerli. Sosyokrasi ilk olarak Hollada’da, çocukların ihtiyaçlarını gözeten bir alternatif okulda; daha sonra da çalışanların düşünce ve fikirlerini yönetim süreçlerine taşımayı isteyen bir mühendislik şirketinde uygulanmış. O zamandan bu yana sosyokrasi dünyanın dört bir yanında birçok şirket, STK, okul ve alternatif topluluk tarafından başarıyla uygulanmaya devam ediyor. Biz de bu konuda hem kooperatifimizin hem de konuyla ilgili kişilerin dışarıdan katılımıyla birlikte ortak bir eğitim gerçekleştirmeyi planlıyoruz.